Credit Information Center
 
 
 

Đăng nhập/đăng xuất

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Quên mật khẩu

Chưa có tài khoản. Đăng ký

Bấm vào đây nếu bạn sử dụng Internet Explorer (IE) nhưng không đăng nhập được

Trang chủ
Ngôn ngữ:
 
CHƯƠNG TRÌNH KHAI BÁO VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH
PHẦN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP
PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ
Download files hướng dẫn báo cáo đột xuất theo Công văn 1086/NHNN-QLNH ngày 29/2/2016 và các công văn của Chi nhánh gửi DN:


1. Dành cho Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
2. Dành cho doanh nghiệp là Bên đi vay ngắn, trung dài hạn nước ngoài tự vay, tự trả
 
 
Mọi thắc mắc trong quá trình thực hiện, xin liên hệ Phòng Quản lý vay và cho vay nước ngoài - Vụ Quản lý Ngoại Hối - NHNN Việt Nam
(+84) 4 39343356; (+84) 4 39366306 (ext. 614018/028/058/088/118/128)